User Tools

Site Tools


026930--48462-1991-rt6-la-gi


(48462) 1991 RT6 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 3 tháng 9 năm 1991.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 48001–49000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
026930--48462-1991-rt6-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)