User Tools

Site Tools


026830--5528-1992-aj-la-gi

(5528) 1992 AJ là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro, Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 2 tháng 1 năm 1992.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 5001–6000
  • JPL Small-Body Database Browser
026830--5528-1992-aj-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)