User Tools

Site Tools


026530--5311-1981-gd1-la-gi


(5311) 1981 GD1 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Alan C. Gilmore và Pamela M. Kilmartin ở Mount John University Observatory ở New Zealand, ngày 3 tháng 4 năm 1981.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 5001–6000
  • JPL Small-Body Database Browser
026530--5311-1981-gd1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)