User Tools

Site Tools


026330--7371-1978-va6-la-gi


(7371) 1978 VA6 là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eleanor F. Helin và Schelte J. Bus ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 7 tháng 11 năm 1978.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 7001–8000
  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser - 7371 (1978 VA6)”. JPL Small-Body Database. NASA. Truy cập 14 tháng 11 năm 2011. 
026330--7371-1978-va6-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)