User Tools

Site Tools


026230--13986-1992-wa4-la-gi


(13986) 1992 WA4 là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro, Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 21 tháng 11 năm 1992.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
026230--13986-1992-wa4-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)