User Tools

Site Tools


025630--30808-1989-ya2-la-gi


(30808) 1989 YA2 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 30 tháng 12 năm 1989.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 30001–31000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
025630--30808-1989-ya2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)