User Tools

Site Tools


025030--13974-1991-yc-la-gi

(13974) 1991 YC là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Akira Natori và Takeshi Urata ở Trạm quan sát JCPM Yakiimo ở Shimizu, Shizuoka, Nhật Bản, ngày 28 tháng 12 năm 1991.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
025030--13974-1991-yc-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)