User Tools

Site Tools


024530--6279-1977-uo5-la-gi

(6279) 1977 UO5 là một vành đai tiểu hành tinh. Nó được phát hiện bởi K. L. Faul ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 18 tháng 10 năm 1977.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
024530--6279-1977-uo5-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)