User Tools

Site Tools


024430--30885-1992-uu4-la-gi


(30885) 1992 UU4 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Akira Natori và Takeshi Urata ở Trạm quan sát JCPM Yakiimo ở Shimizu, Shizuoka, Nhật Bản, ngày 30 tháng 10 năm 1992.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 30001–31000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
024430--30885-1992-uu4-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)