User Tools

Site Tools


024330--12307-1991-ua-la-gi

(12307) 1991 UA là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro, Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 18 tháng 10 năm 1991.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
024330--12307-1991-ua-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)