User Tools

Site Tools


022430--16408-1986-ab-la-gi

(16408) 1986 AB là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kenzo Suzuki và Takeshi Urata ở thành phố Toyota, Aichi, Nhật Bản, ngày 11 tháng 1 năm 1986.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 16001–17000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
022430--16408-1986-ab-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)