User Tools

Site Tools


021530--5163-1983-td2-la-gi


(5163) 1983 TD2 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Joe Wagner ở Anderson Mesa Đài thiên văn Lowell south thuộc Flagstaff, Arizona, ngày 9 tháng 10 năm 1983.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 5001–6000
  • JPL Small-Body Database Browser
021530--5163-1983-td2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)