User Tools

Site Tools


021130--4881-1975-xj-la-gi

(4881) 1975 XJ là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Carlos Torres ở Đài thiên văn Cerro El Roble ở Đại học Chile ngày 1 tháng 12 năm 1975.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 4001–5000
  • JPL Small-Body Database Browser
021130--4881-1975-xj-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)