User Tools

Site Tools


021030--4477-1983-sb-la-gi

(4477) 1983 SB là một Vành đai tiểu hành tinh. Nó được phát hiện bởi Bulgarian National Observatory ở Rozhen National Astronomical Observatory ngày 28 tháng 9 năm 1983.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 4001–5000
  • JPL Small-Body Database Browser
021030--4477-1983-sb-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)