User Tools

Site Tools


020130--5627-1991-ma-la-gi

(5627) 1991 MA là một tiểu hành tinh nằm ở rìa trong của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Canberra, Australia, ngày 16 tháng 6 năm 1991.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 5001–6000
  • JPL Small-Body Database Browser
020130--5627-1991-ma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)