User Tools

Site Tools


019930--4738-1985-rz4-la-gi


(4738) 1985 RZ4 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi David B. Goldstein ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 15 tháng 9 năm 1985.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 4001–5000
  • JPL Small-Body Database Browser
019930--4738-1985-rz4-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)