User Tools

Site Tools


019130--52290-1990-sf-la-gi
(52290) 1990 SF
Khám phá[1]
Khám phá bởi Robert H. McNaught
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia
Ngày khám phá 17 tháng 9 năm 1990

(52290) 1990 SF là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 17 tháng 9 năm 1990.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 52001–53000
  1. ^ a ă JPL Small-Body Database Browser
019130--52290-1990-sf-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)