User Tools

Site Tools


018330--6494-1992-nm-la-gi

(6494) 1992 NM là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Satoru Otomo ở Takane, Yamanashi, Nhật Bản, ngày 8 tháng 7 năm 1992.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
018330--6494-1992-nm-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)