User Tools

Site Tools


018130-quy-n-c-y-u-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

018130-quy-n-c-y-u-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Quyền được yêu</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ (tiếng Bồ Đào Nha: <​i>​Direito de Amar</​i>​) là một bộ phim truyền hình thuộc thể loại telenovela của hãng truyền hình Rede Globo, do Reynaldo Boury, Jayme Monjardim và José Carlos Pieri đạo diễn, ra mắt lần đầu năm 1987.
 +</​p><​p>​Truyện phim dựa theo tiểu thuyết <​i>​Cô dâu của bóng tối</​i>​ của nữ văn sĩ Janete Clair.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Rio de Janeiro những năm đầu thế kỷ XX, nhà tư bản công nghiệp Augusto Medeiros (Ednei Giovenazzi) buộc phải gả cô con gái độc nhất Rosália (Glória Pires) cho Francisco de Montserrat - một chủ nhà băng độc đoán, gần bằng tuổi cha cô - vì một khoản nợ. Nhưng tình yêu đã đến với Rosália vào cái đêm đón năm mới 1900, cô đã gặp anh chàng Adriano (Lauro Corona) - một bác sĩ vừa mới tốt nghiệp ẩn sau chiếc mặt nạ hóa trang, mà không hay biết, Adriano là con trai độc nhất của ông Francisco de Montserrat.
 +</​p><​p>​Trong khi đó, Francisco đang phải chăm sóc một người đàn bà bí ẩn, vốn bị cho là điên. Joana (Ítala Nandi), được cho là đã mất trí từ lâu, bị giam lỏng trong một căn phòng ở khu dinh thự của Francisco - người đàn bà ấy biết rất rõ về quá khứ đen tối của ông ta. Sự thật dần dần hé lộ, Joana chính là vợ trước của Francisco - mặc dù ông ta tuyên bố đã góa vợ. Sau cùng thì ông chủ nhà băng cũng phải đối mặt với đối thủ năm xưa của mình, bác sĩ Jorge Ramos (Carlos Zara), người tình trong quá khứ và tâm tưởng của Joana. Bên cạnh đó, ông bác sĩ liêm khiết ấy đã gây sức ảnh hưởng lớn đến Adriano - kết quả của mối tình vụng trộm giữa Joana và Jorge - ngay cả trong sự lựa chọn nghề nghiệp của chàng.
 +</p>
 +
 +
 +<​ul><​li>​Phục trang: Paulo Lóes</​li></​ul>​
 +<​h3><​span id="​Nh.E1.BA.A1c_phim"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Nhạc_phim">​Nhạc phim</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Hình ảnh trong phim: 1 2 3</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181011201928
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.136 seconds
 +Real time usage: 0.185 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1269/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 15038/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3961/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 663/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.024/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 826 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 109.981 ​     1 -total
 + ​90.90% ​  ​99.977 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_truy&#​7873;​n_h&​igrave;​nh
 + ​83.16% ​  ​91.457 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​25.12% ​  ​27.628 ​     9 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  7.75%    8.529      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​URS
 +  7.33%    8.067      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.22%    6.836      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  4.93%    5.418      9 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&​aacute;​_c&#​7901;/​core
 +  4.83%    5.307      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Brasil
 +  4.44%    4.887      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Li&​ecirc;​n_X&​ocirc;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​839640-0!canonical and timestamp 20181011201928 and revision id 26239657
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
018130-quy-n-c-y-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)