User Tools

Site Tools


018030--21063-1991-jc2-la-gi


(21063) 1991 JC2 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 8 tháng 5 năm 1991.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 21001–22000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
018030--21063-1991-jc2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)