User Tools

Site Tools


017730--5788-1992-nj-la-gi

(5788) 1992 NJ là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Canberra, Australia, ngày 1 tháng 7 năm 1992.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 5001–6000
  • JPL Small-Body Database Browser
017730--5788-1992-nj-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)