User Tools

Site Tools


017530--8026-1991-ja1-la-gi


(8026) 1991 JA1 là một tiểu hành tinh nằm ở rìa trong của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eleanor F. Helin ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 8 tháng 5 năm 1991.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser - 8026 (1991 JA1)”. JPL Small-Body Database. NASA. Truy cập 14 tháng 11 năm 2011. 
017530--8026-1991-ja1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)