User Tools

Site Tools


017230--10003-1971-ud1-la-gi

(10003) 1971 UD1

Tên
Tên
Tên chỉ định 1971 UD1
1984 SU4
Phát hiện
Người phát hiện L. Kohoutek
Ngày phát hiện 16 tháng 10 năm 1971
Nơi phát hiện Bergedorf Observatory
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1288586
Bán trục lớn (a) 2.2125872 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.9274763 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.4976981 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.29 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 1.57716°
Kinh độ (Ω) 99.61566°
Acgumen (ω) 278.2821°
Độ bất thường trung bình (M) 51.2473°

(10003) 1971 UD1 là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1202.1233104 ngày (3.29 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1971.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 8 năm 2010. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
017230--10003-1971-ud1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)