User Tools

Site Tools


016630-v-n-d-nh-la-gi

Vần Dính là một xã thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Kéo Yêm, xã Lũng Nặm
  • Đông giáp xã Thượng Thôn
  • Nam giáp xã Phù Ngọc, thị trấn Xuân Hòa
  • Tây giáp thị trấn Xuân Hòa

Ngày 27 tháng 10 năm 2006, xã Vần Dính được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 1.203 ha diện tích tự nhiên và 1.056 nhân khẩu còn lại của xã Xuân Hoà sau khi đã thành lập thị trấn Xuân Hòa cộng thêm 853 ha diện tích tự nhiên và 960 nhân khẩu của xã Thượng Thôn. Xã Vần Dính khi đó có 2.056 ha diện tích tự nhiên và 2.016 nhân khẩu.[1]

Xã Vần Dính có 14 xóm: Keng Vài, Lủng Tu, Lũng Cuổi, Lũng Gà, Lũng Giàng, Lũng Hoài, Lũng Vẻn, Pác Keng, Lũng Sang, Sĩ Điêng, Tôm Đăm, Kha Bản, Lũng Xám, Lũng Nái.

Trên địa bàn xã Vần Dính có núi Lũng Kim. Một đoạn tỉnh lộ 210 đi qua phần ranh giới phía tây bắc của xã

016630-v-n-d-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)