User Tools

Site Tools


016530--21053-1990-ve-la-gi

(21053) 1990 VE là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Akira Natori và Takeshi Urata ở Trạm quan sát JCPM Yakiimo ở Shimizu, Shizuoka, Nhật Bản, ngày 10 tháng 11 năm 1990.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 21001–22000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
016530--21053-1990-ve-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)