User Tools

Site Tools


016230--8369-1991-gr-la-gi

(8369) 1991 GR là một tiểu hành tinh vành đai chính.[1] Nó được phát hiện bởi Eleanor F. Helin ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 8 tháng 4 năm 1991.[2]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser - 8369 (1991 GR)”. JPL Small-Body Database. NASA. Truy cập 15 tháng 11 năm 2011. 
  2. ^ “Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (5001)-(10000)”. Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets. Minor Planet Center. Truy cập 15 tháng 11 năm 2011. 
016230--8369-1991-gr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)