User Tools

Site Tools


016130--6785-1990-va7-la-gi


(6785) 1990 VA7 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Hitoshi Shiozawa và Minoru Kizawa ở Fujieda, Shizuoka Prefecture, Nhật Bản, ngày 12 tháng 11 năm 1990.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
016130--6785-1990-va7-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)