User Tools

Site Tools


015830--6638-1989-ca-la-gi

(6638) 1989 CA là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Masaru Arai và Hiroshi Mori ở Yorii Observatory ngày 2 tháng 2 năm 1989.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
015830--6638-1989-ca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)