User Tools

Site Tools


015730--9157-1983-rb4-la-gi

(9157) 1983 RB4 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Norman G. Thomas ở Anderson Mesa Đài thiên văn Lowell south thuộc Flagstaff, Arizona, ngày 2 tháng 9 năm 1983.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  • JPL Small-Body Database Browser
015730--9157-1983-rb4-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)