User Tools

Site Tools


015430--17485-1991-rp9-la-gi


(17485) 1991 RP9 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 5 tháng 9 năm 1991.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 17001–18000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
015430--17485-1991-rp9-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)