User Tools

Site Tools


015030-nam-quang-la-gi

Nam Quang là một xã thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp với xã Nam Cao, xã Tân Việt, xã Lý Bôn
  • Đông giáp với thị trấn Pác Miầu
  • Nam giáp với thị trấn Pác Miầu, xã Quảng Lâm, xã Tân Việt
  • Tây giáp xã Thạch Lâm, xã Nam Cao

Ngày 27 tháng 10 năm 2006, xã Nam Cao được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 7.507 ha diện tích tự nhiên và 2.587 người của xã Nam Quang. Xã Nam Quang lúc này còn lại 4.978 ha diện tích tự nhiên và 2.985 người.[1]

Xã Nam Quang có 10 xóm: Đon Sài, Nà Héng, Nà Viềng, Nà Rình, Nà Dịm, Pác Ròm, Phiêng Phăng, Tổng Phườn, Thẳm Siềm, Nặm Ròm.

Trên địa bàn xã Nam Quang có núi Nậm Ròm. Dòng chính của sông Gâm cùng quốc lộ 34 tạo thành ranh giới tự nhiên phía đông của xã.. Ngoài ra, trên địa phận xã còn có suối Nam Quang. Mỏ vàng Nam Quang nằm trên địa phận xã.

015030-nam-quang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)