User Tools

Site Tools


014930--23474-1990-ux1-la-gi
(23474) 1990 UX1
Khám phá[1]
Khám phá bởi Robert H. McNaught
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia
Ngày khám phá 29 tháng 10 năm 1990


(23474) 1990 UX1 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 20 tháng 10 năm 1990.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 23001–24000
  1. ^ a ă JPL Small-Body Database Browser
014930--23474-1990-ux1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)