User Tools

Site Tools


014430--4436-1983-ex-la-gi

(4436) 1983 EX là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Evan Barr ở Đài thiên văn Lowell ở Anderson Mesa gần Flagstaff, Arizona, ngày 9 tháng 3 năm 1983.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 4001–5000
  • JPL Small-Body Database Browser
014430--4436-1983-ex-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)