User Tools

Site Tools


014130--10328-1991-gc1-la-gi


(10328) 1991 GC1 là một tiểu hành tinh vành đai chính, có đường kính khoảng 8,83 kilômét (5,49 mi). Nó được phát hiện bởi Eleanor F. Helin ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 10 tháng 4 năm 1991.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser - 10328 (1991 GC1)”. JPL Small-Body Database. NASA. Truy cập 19 tháng 11 năm 2011. 
014130--10328-1991-gc1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)