User Tools

Site Tools


014030--9294-1983-ev-la-gi

(9294) 1983 EV là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Evan Barr ở Anderson Mesa Đài thiên văn Lowell south thuộc Flagstaff, Arizona, ngày 10 tháng 3 năm 1983.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  • JPL Small-Body Database Browser
014030--9294-1983-ev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)