User Tools

Site Tools


013830--11919-1992-ud2-la-gi


(11919) 1992 UD2 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Akira Natori và Takeshi Urata ở Trạm quan sát JCPM Yakiimo ở Shimizu, Shizuoka, Nhật Bản, ngày 25 tháng 10 năm 1992.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 11001–12000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
013830--11919-1992-ud2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)