User Tools

Site Tools


013530--10531-1991-gb1-la-gi


(10531) 1991 GB1 là một tiểu hành tinh nằm ở rìa trong của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eleanor F. Helin ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 8 tháng 4 năm 1991.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser - 10531 (1991 GB1)”. JPL Small-Body Database. NASA. Truy cập 19 tháng 11 năm 2011. 
013530--10531-1991-gb1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)