User Tools

Site Tools


013330--4772-1989-vm-la-gi

(4772) 1989 VM là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Tsutomu Hioki và Nobuhiro Kawasato ở Okutama, Nishitama District, Tokyo, ngày 2 tháng 11 năm 1989.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 4001–5000
  • JPL Small-Body Database Browser
013330--4772-1989-vm-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)