User Tools

Site Tools


013130--6286-1983-eu-la-gi

(6286) 1983 EU là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Evan Barr ở trạm Anderson Mesa của đài thiên văn Lowell phía nam thuộc Flagstaff, Arizona, ngày 10 tháng 3 năm 1983.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
013130--6286-1983-eu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)