User Tools

Site Tools


012430-th-i-s-n-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi

Thái Sơn là một xã thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Đông giáp hai xã Sơn Lập và Sơn Lộ của huyện Bảo Lạc
  • Tây giáp xã Thái Học, xã Yên Thổ;
  • Nam giáp xã Yên Thổ
  • Bắc giáp xã Vĩnh Phong, xã Mông Ân

Ngày 27 tháng 10 năm 2006, xã Thái Sơn được thành lập trên cơ sở điều chỉnh chỉnh 5.548 ha diện tích tự nhiên và 2.215 người của xã Thái Học.[1]

Xã Thái Sơn có 12 xóm: Khau Dề, Khuổi Dùa, Bản Lìn, Bản Là, Lũng Chang, Lũng Vài, Nà Nàng, Nà Bó, Nà Lồm, Sáng Soáy, Nặm Trà, Khuổi Duốc.

Trên địa bàn xã Thái Sơn có các dòng suối Lũng Chang, Nà Bó, Nà Pất, Nậm Pây thuộc lưu vực sông Gâm.

012430-th-i-s-n-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)