User Tools

Site Tools


012330--10317-1990-sa15-la-gi


(10317) 1990 SA15 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được Henry E. Holt phát hiện ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 17 tháng 9 năm 1990.[1]

  • eccentricity 0.1351983
  • semimajor axis 2.2807739 AU
  • độ nghiêng quỹ đạo 4.49744 degrees
  • period 1258.119 days=3.44 năm
  • absolute magnitude +14.2
  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
012330--10317-1990-sa15-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)