User Tools

Site Tools


012230--9030-1989-ux5-la-gi


(9030) 1989 UX5 là một trpjan của Sao Mộc. Nó được phát hiện bởi Schelte J. Bus ở Cerro Tololo Inter-American Observatory, Chile ngày 30 tháng 10 năm 1989.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser


Bản mẫu:Space-stub

012230--9030-1989-ux5-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)