User Tools

Site Tools


012130--7275-1983-cy2-la-gi

(7275) 1983 CY2 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Norman G. Thomas ở Anderson Mesa Đài thiên văn Lowell south thuộc Flagstaff, Arizona, ngày 15 tháng 2 năm 1983.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 7001–8000
  • JPL Small-Body Database Browser
012130--7275-1983-cy2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)