User Tools

Site Tools


011830-l-lai-th-ch-an-la-gi

Lê Lai là một xã thuộc huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Vân Trình, xã Thị Ngân
  • Đông giáp xã Thụy Hùng, xã Danh Sĩ
  • Nam giáp thị trấn Đông Khê, xã Đức Xuân
  • Tây giáp xã Trọng Con, xã Thái Cường

Ngày 11 tháng 08 năm 1999, 935 318,32 ha diện tích tự nhiên và 1.112người của xã Lê Lai được tách ra và cùng với một phần diện tích khác của xã Thượng Pha để thành lập thị trấn Đông Khê. Khi đó, xã Lê Lai còn lại 3.301,68 ha diện tích tự nhiênvà 2.725 người.[1]

Xã Lê Lai có 14 xóm: Bó Pha, Bản Cặm, Bản Dăm, Lũng Buốt, Lũng Mòn, Lũng Rượi, Nà Cốc, Nà Danh, Nà Keng, Nà Lình, Nà Ngài, Nà Loòng, Nà Vàng, Pù Nho.

Trên địa bàn xã Lê Lai có đồi Cáng Lò, núi Lũng Vòm và khau Khuổi Vàng. Trên địa bàn xã có quốc lộ 4A chạy qua, trên tuyến đường có cầu Nà Vàng. Xã Lê Lai có suối Pò Bửu chảy trên địa bàn

011830-l-lai-th-ch-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)