User Tools

Site Tools


011330--6222-1980-pb3-la-gi


(6222) 1980 PB3 là một vành đai tiểu hành tinh ngoại tiếp. Nó được phát hiện bởi Royal Observatory, Edinburgh ở Đài thiên văn Siding Spring gần Coonabarabran, New South Wales, Úc, ngày 8 tháng 8 năm 1980.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
011330--6222-1980-pb3-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)