User Tools

Site Tools


011230--9867-1991-vm-la-gi

(9867) 1991 VM là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Akira Natori và Takeshi Urata ở Trạm quan sát JCPM Yakiimo ở Shimizu, Shizuoka, Nhật Bản, ngày 3 tháng 11 năm 1991.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
011230--9867-1991-vm-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)