User Tools

Site Tools


008630--42490-1991-su-la-gi

(42490) 1991 SU là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 30 tháng 9 năm 1991.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 42001–43000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
008630--42490-1991-su-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)