User Tools

Site Tools


008530--11435-1931-ub-la-gi
1931 UB
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Reinmuth
Nơi khám phá Heidelberg
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1931
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh (11435) 1931 UB
Tên thay thế 1984 UF1, 1990 EZ9, 1998 HT57
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính asteroid
Đặc trưng quỹ đạo
Cận điểm quỹ đạo 1.9020212 AU
Viễn điểm quỹ đạo 2.9511614 AU
Bán trục lớn 2.4265913 AU
Độ lệch tâm 0.2161757
Chu kỳ quỹ đạo 3.78 yrs.
Độ bất thường trung bình 112.11690 deg.
Độ nghiêng quỹ đạo 1.36704 deg.
Kinh độ của điểm nút lên 234.74226 deg.
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1 mag

(11435) 1931 UB là một tiểu hành tinh được phát hiện bởi Karl Wilhelm Reinmuth ở Heidelberg ngày 17 tháng 10 năm 1931.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày (11435) 1931 UB
008530--11435-1931-ub-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)