User Tools

Site Tools


008330--24688-1990-ke1-la-gi
(24688) 1990 KE1
Khám phá[1]
Khám phá bởi Robert H. McNaught
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia
Ngày khám phá 20 tháng 5 năm 1990


(24688) 1990 KE1 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 20 tháng 5 năm 1990.[2]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 24001–25000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
  2. ^ JPL Small-Body Database Browser
008330--24688-1990-ke1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)