User Tools

Site Tools


008230--4329-1982-sx2-la-gi


(4329) 1982 SX2 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Laurence G. Taff ở Lincoln Laboratory's Experimental Test Site ngày 22 tháng 9 năm 1982.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 4001–5000
  • JPL Small-Body Database Browser
008230--4329-1982-sx2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)